Vyhledávání


CzechTeam-ParaTT11

 

Další prosím

05.11.2014 22:52

Pro další prohru si naše Céčko dojelo na DDM, když proti domácím "pionýrům" z DDM uhrálo právě 3 body. V nenapodobitelném prostředí hradeckého Baráku (= pionýráku, to pro starší generaci) se potvrdilo, že naše limity jsou zatím dost nízko a na soupeře to v tuto chvíli nestačí. Prohru 

  

korigovala Spomenka (2) a Tomáš (1). Martin a Leo + mimo zápis Míša pro dnešek bez bodu. Významnou událostí v životě Tomáše Rychetského je dnešní zdánlivě bezvýznamná 1 v závorce za jeho jménem v předchozí větě. Protože jde o první Tomášovo vítězství na okruhu, je to naopak zásadní předěl v jeho prozatím nudném programátorském životě, kde se to dosud hemžilo samými nulami. Snad Tomáš nezůstane v dvojkové soustavě a přejde minimálně do soustavy osmičkové. Kdo zapomněl, navštíví Wikiverzitu.

Neoficálně - Spomenka a Míša

(pz)