Vyhledávání


CzechTeam-ParaTT11

 

KPj dospělých na INtegře

21.01.2017 22:28

Tak jsme udělali přebory. Krajské. Nechtěli, udělali. Protože to nikdo dělat nechtěl / nemohl. Protože máme respekt k tomu, co pro pinec dělá Láďa Kozák. Vespolek  jsme měli kliku jako .... Celý týden sluníčko, v sobotu lehce zataženo. Díky tomu se snad všem hrálo dobře a KPj na INtegře dopadly dobře. Další turnaj už opravdu NE, jedině až budeme mít zatemněno, pokud se k tomu někdy dostaneme. Za ty nervy to nestojí. A počasí poručit už zase neumíme. Ta doba je dávno pryč.

Moje poděkování patří Lence, Viole, Olesje, Karlovi, Filipovi a Lukášovi.

(pz)

Zdravím Vás všechny!
V příloze posílám výsledky z KPj dospělých 21.1.17 na SK Integra HK. Jsem rád, že startovalo po převelikém množství omluv z různých důvodů nakonec skutečně 40 mužů a 18 žen.
Velké poděkování patří za organizační zajištění = přípravu dvou víceúčelových tělocvičen INTEGRY HK pro uskutečnění KPj na 11 stolech - p. Zahálkovi Pavlovi = vedoucímu oddílu SK Integra HK, hrající 1. regionální přebor!! Výborná a velmi chutná a zdravá byla strava v bufetu – děkujeme paní Zahálková! Domácí pořadatelé se organizačně svých prvních KPj a hned dospělých zhostili na výbornou!! Ještě jednou za VV KHKSST děkuji!

KPj byly hrány i s vědomím KHKSST v tělocvičně, která nemá možnost zatemnění proti vysoko umístěným oknům = i proto, že žádný jiný oddíl ST našeho kraje neprojevil zájem uspořádat KPj dospělých v tomto daném termínu (buď funkcionáři nemohli či nebyli ochotni připravit herny nebo byla herna obsazená jinou akcí = jak bylo na STK KHKSST zdůvodňováno. Samozřejmě je potřeba uspořádat KPj v herně či ve dvou hernách s tímto počtem mužů a žen nejméně s 9 stoly).
V hernách se 6ti – 8mi stoly by musel být počet značně omezen (cca na 24 – 32 mužů a na maximálně 12 žen).
Nakonec ale i zájem – nezájem  hráčů ze špice KŽ o start na KPj (přesto, že byly poskytnuty i dotace za umístění v celkové výši Kč 27 000,- = viz ROZPIS KPj) nakonec nejspíše povede k omezení počtu startujících na KPj dospělých!!

...

Kozák Ladislav, sekretář a STK KHKSST