Vyhledávání


CzechTeam-ParaTT11

 

Ohlédnutí za ME MPS - část sportovní

15.11.2014 13:20

S lehkým časovým odstupem je čas na krátké ohlédnutí za 7. ročníkem INAS Mistrovství Evropy ve stolním tenisu hráčů s intelektovým znevýhodněním. To se uskutečnilo v hradecké Sportovní hale Třebeš na přelomu října a listopadu a jeho pořadatelem měla tu čest být SK Integra z pověření Českého svazu mentálně postižených sportovců. 

Členy reprezentace České republiky byli poprvé junioři Jana Feixová a Filip Zahálka, kteří jsou zařazeni do širšího kádru národního výběru. Pro oba naše hráče to byl nejen velký zážitek z první mezinárodní akce, ale také velká čest obléci reprezentační dres České republiky. Kromě zážitku šlo ale v první řadě o sportovní souboje za modrými stoly a tam dopadli naši hráči podle očekávání, tzn. bez větších úspěchů z pohledu jednotlivých výsledků. Nicméně i prohrávat se dá se ctí, a to se našim mladým hráčům podařilo. 

Bez ohledu na výsledkovou spíše neúspěšnost získali Jana a Filip své první mezinárodní medaile a to díky menšímu počtu hráčů v jednotlivých kategoriích. 

Jana získala střbrnou medaili v soutěži Open týmů, ve které se svojí partnerkou z Ruska získala druhé místo. K tomu přidala další 2 stříbra ze soutěží národních týmů a z dvouhry juniorek. 

Filip získal se svými spoluhráči stříbrnou medaili v soutěži týmů a stříbrnou medaili v soutěži juniorů.

Z pohledu celé reprezenatce se potvrdilo, že evropská špička je výkonnostně na lepší úrovni než naši hráči a hráčky. Fakt je ten, že výkonnost sportovců je zásadně ovlivněna stupněm intelektového znevýhodnění a naši hráči jsou v porovnání s většinou herně kvalitnějších protihráčů limitováni více. Tato skutečnost pro nás nesmí být překážkou, ale naopak výzvou k dalšímu zlepšování. Jak se nám podaří konkurovat evropským a světovým hráčům, to se ukáže v dalších letech. 

Janě a Filipovi patří gratulace a poděkování za reprezentaci nejen České republiky, ale také naší Integry. A také přání chuti, nasazení a trpělivosti do dalšího tréninku.

(pz)